Neem contact op:
info@asd-sintanthonis.nl

Onze ambities

De Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis streeft naar een SAMEN-leving, waarin iedereen mee kan doen.

Dit betekent:

Sint Anthonis is een samenleving waarin we elkaar kennen, voor elkaar klaarstaan en elkaar weten te vinden.

Om samen te leven en mee te kunnen doen is het van belang om te weten welke kwaliteiten er in onze dorpen zitten. Hoe vinden we elkaar en kunnen we elkaar helpen? Hoe voorkomen we dat mensen buiten onze gemeenschap vallen?

Van transitie naar transformatie: kwaliteit van hulp en zorg op niveau

Na de overheveling van de Wmo-, participatie- en jeugdtaken naar de gemeente is het nu zaak dat de zorg en hulp weer op het juiste kwaliteitsniveau komt. Dat betekent dat mensen weten waar ze moeten zijn met hun hulpvraag, maar ook dat we binnen onze gemeenschap kunnen terugvallen op elkaar. Wij streven naar integraal beleid voor het Sociaal Domein, waarin de verbinding wordt gelegd tussen alle doelgroepen en alle organisaties die zich bezig houden met dit doel.

Hoe voorkomen we dat mensen tussen de wal en het schip raken?

Door de verzwaring van de indicatienormen voor jeugd, ouderen, GGZ zien wij risico’s dat mensen niet meer de juiste hulp en zorg krijgen. Hoe voorkomen we dat mensen niet mee kunnen doen? Hoe ondersteunen we mensen bij het vinden van de juiste hulp en zorg?

Meten van de tevredenheid

Meten is weten. Dat betekent dat het van belang is dat de gemeente goed zicht heeft op wat er speelt in de dorpen. Hoe goed gaat het met het jeugdbeleid? Met de GGZ? Met huishoudelijke hulp? De Adviesraad bepleit dat de tevredenheid van burgers uitgangspunt moet zijn. Wij kiezen voor een positieve en constructieve benadering. Laat aanbieders maar bewijzen dat ze het goed doen.